top of page

Kadar Bayaran

Caj perkhidmatan yang saya tawarkan bergantung pada pelbagai aspek:

 • Jenis teks. Adakah anda memerlukan terjemahan sebuah sijil, buku atau blog?

 • Kesukaran teks. Adakah anda memerlukan terjemahan sebuah karya ilmiah atau teks harian?

 • Tujuan. Adakah terjemahannya ditujukan untuk pihak berkuasa atau untuk menarik pelanggan?

 • Lokasi. Adakah perkhidmatan saya dibutuhkan secara tertulis atau secara bersemuka?

Di bawah ini terdapat contoh anggaran harga yang boleh jadi sedikit berbeza semasa anda menerima tawaran yang mana ia disesuaikan mengikut keperluan anda.

Terjemahan awam:

 • 0.12 € / perkataan

 • 25.00 € / muka surat (hingga 250 patah perkataan)
   

Terjemahan khusus/ilmiah:

 • 0.15 € / perkataan

 • 35.00 € / muka surat (hingga 250 patah perkataan)
   

Terjemahan rasmi bagi pihak berkuasa Jerman:

 • 2.20 € / baris

 • bermula dari 50.00 € / muka surat

Harga ini telah termasuk bayaran pos piawai. Caj minimum ialah 1 muka surat (termasuk 250 patah perkataan) untuk terjemahan khusus dan terjemahan rasmi.

Kejurubahasaan berturut dalam talian:

 • 50.00 € / jam

 • 400.00 € / hari (8 jam)

Kejurubahasaan berturut secara bersemuka:

 • 55.00 € / jam

 • 440.00 € / hari (8 jam)
   

Kejurubahasaan untuk isu kehakiman:

 • 85.00 € / jam

 

Tambahan sebanyak 0.40 € / km dikenakan untuk perkhidmatan bersemuka. Caj minimum ialah 1 jam penuh. Pembatalan tidak dikenakan caj sehingga dua hari sebelum acara berlangsung.

bottom of page